Onderzoek: Nederlandse zorg niet goed toegankelijk voor internationale medewerkers

Pharos publiceerde gisteren een onderzoek naar de gezondheid en welzijn van internationale medewerkers uit Midden- en Oost-Europa in Nederland: Zorg(en) voor arbeidsmigranten. Aanleiding voor het onderzoek was de aanname dat gezondheid en welzijn bij internationale medewerkers niet genoeg onder de aandacht komt. De ABU is het eens met het belang van het thema en gaat het rapport met leden bespreken. 

De doelgroep van het onderzoek waren internationale medewerkers die hier korter dan tien jaar zijn. Door slechte werk- en leefomstandigheden loopt deze groep werknemers grotere risico’s op het krijgen van fysieke en mentale gezondheidsklachten. Pharos heeft een aantal adviezen gegeven om de gezondheid en zorg van internationale medewerkers te verbeteren. De ABU benadrukt dat het goed is dat er onderzoek wordt gedaan naar dit onderwerp. Het is namelijk van groot belang dat er zorg en aandacht is voor de gezondheid en het welzijn van internationale medewerkers. Het is daarbij belangrijk dat uitzendbureaus scherp zijn op de werkomstandigheden bij opdrachtgever.

Wat gebeurt er vanuit de ABU?

  • De ABU gaat dit rapport met zijn leden bespreken.
  • Wij hebben de Fair Employment code voor internationale medewerkers. De code biedt extra zekerheden voor deze groep werknemers. Ook is er aan die code een klachtenregeling gekoppeld. Internationale medewerkers krijgen de gelegenheid om via een toegankelijke procedure klachten voor te leggen aan de ABU.
  • Leden voeren werkplekonderzoek uit, geven veiligheidsinstructies, worden persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt en zijn we actief met RI&E’s.
  • We zijn samen met de vakbonden binnen DOORZAAM op het onderwerp gezondheid actief. Een mooi voorbeeld hiervan is het project ‘Uitzendkrachten werken veilig’.
  • Er wordt gestart met een taalprogramma voor internationale medewerkers. Een groot aantal leden biedt al taaltrainingen aan.

De ABU constateert dat naast de uitzenders ook de inleners een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Wettelijk gezien begint die op het moment dat de uitzendkracht het bedrijf binnen stapt.

Meld je vrijblijvend aan en vind jouw nieuwe baan.